Greek shipowner Nikolaos Frangos dies age 90

One of Greece’s best know shipowners, Captain Nikolaos “Nicos” Frangos died on Sunday aged 90. Father…

..